Horní řada: Šabacký (vedoucí), Kaláb, Badi, Kseňáková, Širůčková, Šikula, Papežík, Olejník (trenér)
Spodní řada: Seryn, Kseňák, Ondráček, Cvejn, Sedílek